DLA RODZICÓW

Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Sybina - Hermannstadt

 

Podróż studyjna do Sybina (Hermannstadt) w Rumunii pt.: „Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Rumunii“ w ramach kampanii na rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”, odbyła się w dniach 15-19 października 2014 r.

dodano:   2014-10-22

W wizycie studyjnej wzięło udział 28 uczestników - osób zajmujących się zawodowo kształceniem w języku niemieckim jako języku mniejszości. Byli to głównie nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu województw opolskiego i śląskiego.

Wyjazd do Rumunii nastąpił w dniu 15 października o godzinie 20.00.

Wizyta w Rumuni rozpoczęła się w mieście Sybin, gdzie odbyło się  powitanie uczestników wizyty studyjnej przez przedstawicieli Demokratycznego Forum Niemców w Rumunii. W spotkaniu udział wzięli: dr Paul Jürgen-Porr, Przewodniczący Demokratycznego Forum Niemców w Rumunii (DFDR), Martin Bottesch (Członek Komisji Edukacyjnej DFDR) oraz Benjamin Józsa, (Dyrektor Zarządzający DFDR). Podczas spotkania przedstawiono krótko historię i sytuację społeczną Mniejszości Niemieckiej w Rumunii oraz nastąpiło krótkie wprowadzenie do tematu edukacji i szkolnictwa mniejszości niemieckiej w Rumunii. Szczególnym zainteresowaniem uczestników podróży cieszyła się wypowiedź pana Martina Bottesch. Uczestnicy dopytywali o strukturę i system kształcenia w Rumunii, porównując go z polskim systemem. Ponadto zaciekawił ich sposób uczenia w języku niemieckim i doświadczenie pana Bottesch w tym zakresie. Ważnym tematem dyskusji z panem Bottesch był również fakt, z jednej strony ogromnego zainteresowania niemieckimi szkołami w Rumunii (ilość uczniów znacznie przewyższa ilość miejsc w szkołach), a z drugiej braku kadry nauczycielskiej, mogącej nauczać w języku niemieckim. Jest to uwarunkowane tym, iż zawód nauczyciela należy w Rumunii do nagorzej płatnych, dlatego młodzi ludzie często wybierają inna drogę zawodową, najczęściej w gospodarce lub po prostu emigrują do krajów z niemieckiego kręgu językowego. Przed rozpoczęciem kolejnego spotkania uczestnicy mieli okazję do krótkiego spaceru ulicami Sybina i poznania jego historii i zabytków.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z dr Liane Junesch, Kierowniczką Wydziału Kształcenia Nauczycieli Państwowego Uniwersytetu Luciana Blagi w Sybinie. Spotkanie to odbyło się w siedzibie DFNR w Sybinie. Dr Junesch opowiedziała o sposobie kształcenia nauczycieli, przedstawiając trzy możliwości zdobycia wykształcenia, jakie mają młodzi ludzie, którzy chcą zostać nauczycielami. Zaprezentowała również naszym uczestnikom plan zajęć, który stosowany jest na ww. uniwersytecie. Po raz kolejny aspektem, który był długo omawiany i dyskutowany był problem braku kadry nauczycielskiej i studentów (na pierwszym roku studiów jest obecnie 9 osób). W ciekawej dyskusji nauczyciele i dyrektorzy wymieniali się również z panią Junesch swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat sposobów kształcenia nauczycieli w Polsce.

Drugiego dnia (17.10.2014) uczestnicy wizyty odwiedzili Szkołę Ogólną Nr 6 w Sybinie, gdzie odbyło się spotkanie z Christine Manta-Klemens, Inspektorem Generalnym ds. Szkolnictwa oraz z Moniką Hay, Inspektorem ds. Szkolnictwa, które szczegółowo przedstawiły system szkolnictwa niemieckiego w Rumunii. System ten zakłada, że wszystkie przedmioty, oprócz rumuńskiego i historii mogą być nauczane w języku niemieckim, jednak nie jest to możliwe, ze względu na bark kadry. Wprawdzie szkoły współpracują z takimi państwami, jak Niemcy, Austria, czy Szwajcaria, z których często przyjeżdżają nauczyciele, aby uczyć w Rumunii, jednak jest to niewystarczająca ilość. Panie Inspektor wspomniały również o tym, że szkoły cieszą się ogromnym zainteresowaniem ludności rumuńskiej i dzieci te stanowią 95% uczniów. Szkoły niemieckie, nie mogły by istnieć bez tego zainteresowania, ponieważ członków mniejszości niemieckiej w Rumunii jest zaledwie 40 tyś. Podczas wizyty w niemieckiej szkole uczestnicy podróży studyjnej w mniejszych grupach mieli również możliwość wizytacji lekcji w niektórych klasach od tzw. „zerówki”, aż do 4 klasy. Byli oni pod ogromnym wrażeniem poziomu znajomości języka niemieckiego przez nawet najmłodszych uczniów, którzy mówiąc w domu z rodzicami i w przerwach z rówieśnikami po rumuńsku, a jedynie w trakcie lekcji i z nauczycielami po niemiecku, wykazują bardzo dobrą jego znajomość. Zdecydowany wpływ ma na to konsekwentność nauczycieli w stosowaniu języka niemieckiego, ich zaangażowanie i szerokie kompetencje.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Gimnazjum Bruckenthala, (klasy 5-7) i spotkanie z jego dyrektorem Panem Geroldem Hermannen. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję do poznania doświadczeń i praktyk w nauczaniu na poziomie gimnazjum oraz zwiedzenia zabytkowego budynku szkoły. Pan Hermann zaprezentował niektóre pomieszczenia szkoły, gdzie nawet na poddaszu utworzono klasę, tak aby zapewnić uczniom odpowiednią ilość miejsca. Szkoła ta pracuje również na dwie zmiany, gdyż do szkoły uczęszcza ponad 800 uczniów, a miejsca w klasach jest jedynie na 400.

Następnie uczestnicy udali się do miasta Schäßburg/Sighisoara na wizytę do szkoły na wzgórzu, tzw. Bergschule. W międzyczasie uczestnicy mieli okazję na zwiedzanie Zamku Kościelnego w Birthälm oraz krótkiego spaceru ulicami miasta Schäßburg/Sighisoara. W Bergschule, do której prowadzą strome, wysokie schody (nie lada wyzwanie dla naszych uczestników i uczniów szkoły, którzy musza je każdego dnia pokonywać) uczestnicy spotkali się z p. Liselotte Baier, kierowniczką szkoły, która posiada duże doświadczenie w nauczaniu w języku niemieckim, gdyż nauczycielem jest od lat 80-tych. Opowiedziała ona o historii szkoły i konieczności jej renowacji (a w szczególności malowideł ściennych w auli) po tym, jak została zniszczona przez władze komunistyczne. Obecnie szkoła posiada dwa oddziały, jednym jest oddział gdzie językiem wykładowym jest rumuński, a drugi z językiem niemieckim. Szkoła posiada również internat, który w dużej mierze jest opłacany z pieniędzy publicznych, co umożliwia uczęszczanie do szkoły również dzieci i młodzieży z wiosek oddalonych od Schäßburga o 60 km.

Po kolacji w restauracji (rzekomym miejscu narodzin Grafa Dracula) uczestnicy powrócili do Sybina.

Ostatniego dnia wizyty (18.10.2014) uczestnicy wzięli udział w „24. Transylwańskim Dniu Nauczyciela” w mieście Deva. Uroczystości rozpoczęły się w teatrze w Deva od pokazu transylwańskiego tańca ludowego, przygotowanego przez młodzież tamtejszej szkoły oraz referatu „Ćwiczenia i testy”  przedstawionego przez Panią Sibylle Draber, Doradczyni ds. języka niemieckiego jako drugiego języka nauczania w Lubece. Referat ten był impulsem do przemyśleń, analizy i kolejnego punktu, jakim była praca w grupach, w której oczywiście uczestniczyli nasi nauczyciele i dyrektorzy. Podział na grupy robocze był dokonany wg rodzaju szkół – od nauczania przedszkolnego do liceum. Każdy miał możliwość do zapisania się do wybranej przez siebie grupy. Nauczyciele z Polski mieli okazję do pracy z nauczycielami z Rumunii oraz wymiany technik i metod pracy nauczycieli. Była to wspaniała szansa na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i ciekawych dyskusji o nauczaniu języka mniejszości w naszych krajach. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie prac wszystkich grup roboczych. Poszczególne grupy prezentowały swoją pracę na forum i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat sposobów ćwiczeń z uczniami i testowania ich wiedzy. Po zakończeniu obchodów Dnia Nauczyciela uczestnicy przeszli na kolacje kończącą wizytę studyjną. Wyjazd do Polski nastąpił o godzinie 19.00. 

FILM PRZYSTANEK DWUJĘZYCZNOŚĆ
BILINGUA – ŁATWIEJ Z NIEMIECKIM!

Baza osób poszukujących partnerów do rozmówek niemieckich